Archiv měsíce: Září 2016

Podle NOZ je ochrana kupujícího proti skrytým vadám na nemovitosti 5 let

Odpovědnost za skryté vady staveb při prodeji starších nemovitostí je mezi prodávajícími a kupujícími poměrně ožehavé téma. Co si představit pod termínem „skrytá vada“ u nemovitosti? Za skrytou vadu je považována taková vada, která při převzetí stavby není vizuálně zřejmá, avšak projeví se později. Důležitou podmínkou je, že existovala již v době převzetí nemovitosti kupujícím, ale projevila se následně...