Archiv měsíce: Únor 2017

Kdy není PENB při prodeji a nájmu nemovitostí povinný?

V zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je několik výjimek týkajících se povinnosti mít PENB (energetický štítek) při prodeji a pronájmu nemovitosti. Jakých nemovitostí se tyto výjimky týkají? 1) u budovy, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947 PENB nemusí být vystaven, pokud jsou splněny VŠECHNY následující podmínky: –...

Jak se vyhnout pokutě pokud není k dispozici PENB pro bytovou jednotku?

Podle § 7a, bod 3) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií má vlastník jednotky při jejím prodeji nebo pronájmu tyto povinnosti: 1) předložit energetický štítek (PENB) možnému kupujícímu nebo nájemci před uzavřením smlouvy 2) předat PENB kupujícímu nebo nájemci nejpozději při uzavření smlouvy 3) v případě prodeje nebo pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část...