Archiv měsíce: Červenec 2017

Prodávající má při prodeji nemovitosti několik povinností vůči zprostředkovateli a samozřejmě také vůči kupujícímu.

1) Seznámit zprostředkovatele i kupujícího s faktickými vadami nemovitosti Tzn. veškeré vady, o kterých majitel ví či vědět měl a mohl.   2) Seznámit zprostředkovatele i kupujícího s právními vadami nemovitosti Právními vadami jsou – vady zapsané na listu vlastnickém jako např. věcné břemeno, předkupní právo apod., – vady nezapsané na listu vlastnickém, jako např. nájemní právo, spor na určení vlastnictví k nemovitosti.   3)...