Archiv měsíce: Říjen 2018

RODINNÁ DOMÁCNOST MANŽELŮ MŮŽE OHROZIT PLATNOST KUPNÍ SMLOUVY

Nenechte se překvapit! Kupní smlouva může být napadena pro neplatnost, je-li vlastníkem nemovitosti jen jeden z manželů a v nemovitosti se nachází rodinná domácnost manželů (§ 747 občanského zákoníku) a vlastník nemá souhlas druhého z manželů k prodeji nemovitosti. Doporučujeme proto si vyžádat od druhého z manželů písemný souhlas s prodejem nemovitosti.

Pronájem cizincům a povinnost pronajímatele.

Jednou ze zákonných povinností pronajímatele je ohlásit do 3 pracovních dnů ubytování cizince na Policii České republiky – Služba cizinecké policie. Povinnosti pronajímatelů vůči Policii ČR vyplývají ze zákona č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců. Konkrétně § 99 mj. říká, že ubytovatel (povinný z tohoto zákona) je ten, kdo poskytuje ubytování za úhradu a ubytování je založeno nájemní či podnájemní...