Archiv měsíce: Prosinec 2018

Za jakých podmínek smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Vstup pronajímatele do nájemního bytu je pro mnohé z nás spornou otázkou. Na jedné straně stojí právo pronajímatele na kontrolu svého majetku a právo nájemce na ochranu soukromí. Kdy smí majitel či jím pověřená osoba vstoupit do bytu, který pronajímá? Vlastník nemusí svůj vstup hlásit předem, pokud hrozí, že v bytě dojde ke škodě na majetku. Například když sousedi upozorní, že z bytu teče voda...