Archiv měsíce: Březen 2019

Jaké služby by měl platit nájemce a co by měl zajišťovat pronajímatel?

Důležitým bodem v nájemní smlouvě je určení rozsahu a úhrady služeb spojených s nájmem bytu. Domluvit by se na tom měli pronajímatel a nájemce ještě před podpisem nájemní smlouvy. Jaké služby by měl pronajímatel zajišťovat? Má vlastník nemovitosti (pronajímatel) právo vyžadovat, aby nájemce platil i příspěvek do fondu oprav? Většinou pronajímatelé uvádějí v nájemní smlouvě jaké konkrétní služby zajišťuje pronajímatel bytu pro nájemce,...