Archiv měsíce: Květen 2019

Jak je to s návštěvou či přijetím dalších osob v nájemním bytě?

Rozlišit, kdy se jedná pouze o návštěvu a kdy už o osobu, která s nájemcem v bytě bydlí, může být v praxi problém. Jaký počet osob v bytě je ještě přijatelný? Pronajímatel nemůže ustanovením v nájemní smlouvě zakázat nájemci vodit si do bytu návštěvy. Pokud takové ustanovení v nájemní smlouvě najdete je neplatné a nájemce nemusí takový zákaz daný smlouvou dodržovat. Stejně tak není nájemce...

Jak je to s ukončením nájmu na dobu určitou? Za jakých podmínek je to možné?

Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou, může být výhodná jak pro pronajímatele, tak pro nájemce. Často se ale stává, že nájemce nebo pronajímatel chce nájem bytu ukončit před uplynutím sjednané doby. Nájem na dobu určitou často pronajímatel sjednává s nájemcem proto, aby si ho nejprve vyzkoušel. Vypovědět nájemce z bytu může pronajímatel pouze z důvodů uvedených v zákoně nebo vzájemnou dohodou,...