fbpx

Kategorie: Nemovité věci

Černá stavba

Co je černá stavba a jak ji odhalit?

Jako černá stavba je označována stavba nebo změna / přístavba stavby, která byla provedena bez příslušného povolení, který zákon stanoví. Neexistuje tedy kolaudační ani jiné rozhodnutí o užívání a není zakreslena v katastrální mapě, případně je zakreslena nesprávně. Jak černou stavbu identifikovat? Základní informaci vám poskytne ortomapa, která kombinuje letecké snímky s grafickou katastrální mapou a jsou na ní patrné rozdíly....

Poškodil Vám nájemce byt? Může pronajímatel po nájemci požadovat sjednání pojištění?

Kromě neplacení řádného nájemného, je další nejčastější obava pronajímatele strach, že během trvání nájmu bude byt nebo nějaké vybavení poškozeno. Velice často tedy pronajímatelé po nájemci požadují, aby si sjednal pojištění pro případné škody v bytě. Může pronajímatel sjednání pojištění vůbec požadovat? A jaký druh pojištění zvolit? V dnešní době se v nájemních smlouvách předkládaných nájemcům, dost často objevuje...

Prodáváte nemovitost? Jaké jsou dvě nejdůležitější věci při prodeji?

Při prodeji nemovitosti jsou klíčové dvě věci. Správné nastavení prodejní ceny a její kvalitní prezentace. Tyto dvě věci mají rozhodující vliv na to, jak dlouho se bude nemovitost prodávat. Velice důležitý je i první dojem. Podívat se na aktuálně inzerované nemovitosti v okolí, je to první co prodávající udělá, pokud se rozhodne svou nemovitost prodat. Ale pozor, ceny na realitních portálech...

Jak se vyhnout tomu, aby člověk nemusel doplácet dluhy zemřelého ze svého majetku nad rámec toho, co zdědil?

V dnešní době se dost často stává, že dluhy zemřelého mohou spolykat i celý vlastní majetek dědice, nikoliv jen hodnotu samotného dědictví. Mohou totiž existovat i dluhy o nichž neměli šanci dědicové vědět, a které je poté zruinují. Během dědického řízení lze sice dědictví odmítnout jako celek, jenže mnohdy všechny závazky nevyplavou včas. Dědicové si dost často myslí, že za...

Dědictví nebo darování nemovitosti? Co je výhodnější?

Starší lidé by měli být při darování nemovitosti obezřetní a měli by si smluvně zajistit právo v domě či bytě dožít. Nemovitosti bývají to nejcennější, co chtějí rodiče zanechat svým dětem. Vše je možné nechat až na případné dědické řízení, ale stále více lidí přistupuje k darování majetku již za svého života. Náklady na darování nemovitosti oproti dědictví se výrazně liší....

Prodávající má při prodeji nemovitosti několik povinností vůči zprostředkovateli a samozřejmě také vůči kupujícímu.

1) Seznámit zprostředkovatele i kupujícího s faktickými vadami nemovitosti Tzn. veškeré vady, o kterých majitel ví či vědět měl a mohl.   2) Seznámit zprostředkovatele i kupujícího s právními vadami nemovitosti Právními vadami jsou – vady zapsané na listu vlastnickém jako např. věcné břemeno, předkupní právo apod., – vady nezapsané na listu vlastnickém, jako např. nájemní právo, spor na určení vlastnictví k nemovitosti.   3)...

Podle NOZ je ochrana kupujícího proti skrytým vadám na nemovitosti 5 let

Odpovědnost za skryté vady staveb při prodeji starších nemovitostí je mezi prodávajícími a kupujícími poměrně ožehavé téma. Co si představit pod termínem „skrytá vada“ u nemovitosti? Za skrytou vadu je považována taková vada, která při převzetí stavby není vizuálně zřejmá, avšak projeví se později. Důležitou podmínkou je, že existovala již v době převzetí nemovitosti kupujícím, ale projevila se následně...

Nastavení správné tržní ceny nemovitosti je velice důležitý první krok k úspěšnému prodeji.

Prodej nemovitosti je důležitým krokem v životě každého z nás. Prodat nemovitost za co možná nejvyšší tržní cenu je přáním každého majitele nemovitosti. Jak určit prodejní cenu nemovitosti, abyste vydělali co nejvíce? Když víte, že se na realitním trhu neorientujete se experimenty nevyplácí. Abyste uspěli, kupující nesmí získat dojem, že si cenu vymýšlíte. Pravidlo nadsadit cenu a počkat není v realitním byznysu nejšťastnější...

Pozor na dluhy předchozího majitele nemovitosti.

Lidé kupující do osobního vlastnictví byty, by od prodávajících měli před podpisem kupní smlouvy nově vyžadovat písemné potvrzení od správce domu, že na daném bytě neváznou žádné dluhy za služby. S novým občanským zákoníkem totiž tyto závazky mohou na nové majitele bytu snadno spadnout, a to i když o nich nevěděl. Pokud kupujete byt, požadujte po prodávajícím potvrzení o tom, jaké na bytu váznou dluhy za platby vůči...