fbpx

Co je černá stavba a jak ji odhalit?

Černá stavba

Jako černá stavba je označována stavba nebo změna / přístavba stavby, která byla provedena bez příslušného povolení, který zákon stanoví.

Neexistuje tedy kolaudační ani jiné rozhodnutí o užívání a není zakreslena v katastrální mapě, případně je zakreslena nesprávně.

Jak černou stavbu identifikovat?

Základní informaci vám poskytne ortomapa, která kombinuje letecké snímky s grafickou katastrální mapou a jsou na ní patrné rozdíly.

Ta je dostupná v dálkovém přístupu do katastru nemovitostí na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (CUZK).

Máte-li pochybnosti o legálnosti stavby, spolehlivé informace získáte pouze na příslušném stavebním úřadu.

V současné době lze většinu černých staveb legalizovat, tzn. získat dodatečně povolení a kolaudační rozhodnutí.

Podle § 129 zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon lze stavbu dodatečně povolit při splnění zákonných podmínek.

Legalizace černé stavby může trvat i řadu měsíců a náklady se mohou pohybovat v řádu desítek tisíc Kč.

Komentáře