fbpx

Daň z příjmů z prodeje nemovitosti. Kdo je osvobozen?

Podle § 4 odst.1  zákona o daních z příjmů jsou osvobozeni prodávající, pokud:

  • prodávající prokazatelně bydlel v nemovitosti nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem (není nutné mít trvalé bydliště)
  • prodávající vlastnil nemovitost nejméně po dobu 5 let.
  • prodávající má trvalé bydliště méně než 2 roky, nebo vlastní nemovitost méně než 5 let, ale získaný příjem do 1 roku po prodeji použije na potřeby vlastního bydlení /– bytová potřeba/.

V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů.

Daň z příjmu prodeje nemovitosti platí prodávající v případě, že původní kupní cena, na základě které nabyl nemovitost, je nižší než současná cena, za kterou je daná nemovitost prodávána. Základem daně je potom rozdíl obou kupních cen. Sazba daně činní 15% a je možné uplatnit výdaje na dosažení příjmu (např. kupní cena při nabytí nemovitosti, náklady na rekonstrukci apod.).

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob se podává do 31.3. roku, který následuje po roce, kdy byla nemovitost prodána a vznikl neosvobozený zisk z jejího prodeje.

Komentáře