fbpx

Dědictví nebo darování nemovitosti? Co je výhodnější?

Starší lidé by měli být při darování nemovitosti obezřetní a měli by si smluvně zajistit právo v domě či bytě dožít. Nemovitosti bývají to nejcennější, co chtějí rodiče zanechat svým dětem. Vše je možné nechat až na případné dědické řízení, ale stále více lidí přistupuje k darování majetku již za svého života.

Náklady na darování nemovitosti oproti dědictví se výrazně liší.

Starší lidé odkazují majetek nejčastěji svým dětem či vnoučatům. Ti se v případě klasického dědického řízení ani v případě darování nemovitosti nemusejí obávat žádné vysoké daně. S dědickým řízením se ale pojí nemalé poplatky. Zaplatit je třeba za odhad nemovitosti a následně za služby notáře, který dědické řízení vede. Výše notářské odměny je dána vyhláškou Ministerstva spravedlnosti a odvíjí se od celkové hodnoty dědictví.

Darování nemovitosti se tak jeví jako mnohem výhodnější varianta. Také zde jsou přímí příbuzní, tedy děti, vnuci i manželé, oproštěni od darovací daně. Jediným nákladem je tak poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně platba za vypracování smlouvy a ověření podpisu.

Právo na dožití si zajistěte smluvně.

Při darování nemovitosti, v níž chcete zároveň dále bydlet, však buďte velmi obezřetní. Darováním se totiž zbavíte majetku, kterého se jen těžko domůžete zpátky. „Peníze a majetek umějí zamávat i se zdánlivě dobře fungujícími rodinnými vztahy. Senioři by proto rozhodně neměli dát jen na ústní dohodu, ale své právo dožít v darované nemovitosti si zakotvit do darovací smlouvy ve formě věcného břemene,“ Právě věcné břemeno umožní starším lidem dožít v domě nebo jeho určené části beze strachu. „V případě zpracování věcného břemena do darovací smlouvy však doporučujeme využít služeb profesionála, který do dokumentu přesně zanese práva a povinnosti obou stran, ať už jde o využívané místnosti v domě, nebo podíl na nákladech za bydlení. Důležité je rovněž zkontrolovat, aby informace o věcném břemenu byla zapsána i v katastru nemovitostí.

Komentáře