fbpx

Jak je to s návštěvou či přijetím dalších osob v nájemním bytě?

Rozlišit, kdy se jedná pouze o návštěvu a kdy už o osobu, která s nájemcem v bytě bydlí, může být v praxi problém. Jaký počet osob v bytě je ještě přijatelný?

Pronajímatel nemůže ustanovením v nájemní smlouvě zakázat nájemci vodit si do bytu návštěvy. Pokud takové ustanovení v nájemní smlouvě najdete je neplatné a nájemce nemusí takový zákaz daný smlouvou dodržovat. Stejně tak není nájemce povinen pronajímateli hlásit návštěvy.

Povinnost nájemce je nahlásit osobu, která s nájemcem v bytě trvale žije a nutný je souhlas pronajímatele. Výjimkou může být situace, kdy se jedná o takzvanou osobu blízkou (manžel,manželka, rodiče nájemce či dítě). Potom není souhlas zapotřebí. To ale neznamená, že v malém bytě bude bydlet takový počet osob, který by byl neúnosný z hlediska požadavků hygieny i komfortu. Jaký počet osob je ještě únosný, nelze určit jen podle výměry bytu. Záleží i na dispozici bytu, počtu pokojů či koupelen. Je třeba vždy posoudit konkrétní případ.

Pokud nájemce neinformuje pronajímatele o zvýšení počtu osob v bytě, může to být důvodem k výpovědi z nájmu. Dalším důvodem k výpovědi může být trvalé porušování domovního řádu, poškozování zařízení bytu či domu nebo jeho znečišťování.

Pro odlišení návštěvy od člena nájemcovy domácnosti může být rozhodující, jak dlouho se dotyčná osoba v bytě zdržuje a jaké věci má v bytě nebo jestli má i jiný byt, ve kterém bydlí. Tyto skutečnosti se v případě sporu musí prokazovat.

Podle občanského zákoníku je nájemce povinen hlásit pronajímateli zvýšení počtu osob v bytě neprodleně, maximálně do dvou měsíců.

Komentáře