fbpx

Jak se vyhnout pokutě pokud není k dispozici PENB pro bytovou jednotku?

Podle § 7a, bod 3) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií má vlastník jednotky při jejím prodeji nebo pronájmu tyto povinnosti:
1) předložit energetický štítek (PENB) možnému kupujícímu nebo nájemci před uzavřením smlouvy

2) předat PENB kupujícímu nebo nájemci nejpozději při uzavření smlouvy

3) v případě prodeje nebo pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii

Podle § 7a, bod 7) může vlastník jednotky PENB nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky, pokud mu PENB nebyl na písemné vyžádání předán stavebníkem, majitelem domu nebo SVJ.

Pokud vlastník jednotky PENB neobdržel, měl by mít doklad o tom, že skutečně z jeho strany došlo k písemné výzvě (například podací lístek od doporučeného dopisu odeslaného prostřednictvím České pošty)! V opačném případě se vystavuje riziku pokuty od Státní energetické inspekce (SEI). Může být až do výše 100.000 Kč.

Písemná výzva stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo SVJ by měla stanovit přiměřenou lhůtu k předání PENB, například 30 dnů. PENB pro celou budovu je současně také PENB pro jednotku. Samostatný PENB pro jednotku se vystavuje jen v opodstatněných případech, kdy je jednotka například nástavbou na domě a je v jiné třídě energetické náročnosti než zbytek budovy.

Pokud stavebník, vlastník budovy nebo SVJ PENB nevydá, může od SEI dostat sankci až 200.000 Kč.

 

Komentáře