fbpx

Jak se vyhnout tomu, aby člověk nemusel doplácet dluhy zemřelého ze svého majetku nad rámec toho, co zdědil?

V dnešní době se dost často stává, že dluhy zemřelého mohou spolykat i celý vlastní majetek dědice, nikoliv jen hodnotu samotného dědictví. Mohou totiž existovat i dluhy o nichž neměli šanci dědicové vědět, a které je poté zruinují. Během dědického řízení lze sice dědictví odmítnout jako celek, jenže mnohdy všechny závazky nevyplavou včas.

Dědicové si dost často myslí, že za dluhy zemřelého odpovídají jen do výše majetku dědictví. S novým občanským zákoníkem, ale za závazky zemřelého odpovídáte i svým veškerým majetkem.

Dědické řízení, obvykle po půl roce skončí, ale věřitelé začnou dědice uhánět až později, protože jim trvá, než zjistí, že dlužník zemřel.

V dědictví na vás může číhat ještě jedna past, a to jsou přednostní věřitelé. Mezi přednostní pohledávky patří výživné, daně, odvody na pojistném, bankovní úvěry.

Převezmete dědictví a zaplatíte dluhy zemřelého, o kterých víte.  Jenže najednou, až poté se zjistí přednostní věřitelé. A ti vás mohou zažalovat.

Existuje právní „ zaklínadlo“, jak se vyhnout tomu, aby člověk nemusel doplácet dluhy zemřelého ze svého majetku nad rámec toho, co zdědil. Notáři je třeba neprodleně na začátku dědického řízení uplatnit výhradu soupisu majetku. Je potřeba uvést, že nevíte, jaké jsou dluhy zemřelého, a zdůrazněte, že uplatňujete výhradu soupisu majetku. To je zákonný termín.

Okamžitá výhrada soupisu majetku je zapsána do protokolu o dědickém řízení, a vy odpovídáte za dluhy zemřelého jen do výše majetku dědictví. Váš osobní majetek by měl být tímto před dluhy z dědictví ochráněn.

Bohužel přibývá lidí, kteří se skrytých dluhů z dědictví bojí tak, že ho rovnou odmítnou jako celek, i když tak třeba přijdou o byt či domek po zemřelém.

Následně se hledají další dědicové v řadě, a pokud se neobjeví nebo dědictví rovněž odmítnou, majetek připadne státu, který ho prodá. Co se z prodeje utrží, je rozděleno věřitelům.

 

Komentáře