fbpx

Podle NOZ je ochrana kupujícího proti skrytým vadám na nemovitosti 5 let

Odpovědnost za skryté vady staveb při prodeji starších nemovitostí je mezi prodávajícími a kupujícími poměrně ožehavé téma.
Co si představit pod termínem „skrytá vada“ u nemovitosti?

Za skrytou vadu je považována taková vada, která při převzetí stavby není vizuálně zřejmá, avšak projeví se později. Důležitou podmínkou je, že existovala již v době převzetí nemovitosti kupujícím, ale projevila se následně při užívání stavby.
Typickým příkladem je například nefunkční radiátor – v červnu,  kdy dům kupující přebíral, jeho funkčnost neověřil  a zjistil, že nefunguje až začátkem topné sezóny na podzim.

Jak řeší tuto situaci nový Občanský zákoník?

1) Kupující a prodávající si mohou v kupní smlouvě sjednat záruku za vady, není-li záruční doba sjednaná, odpovídá prodávající pouze za skryté vady.

2) Kupující má právo požadovat odstranění skryté vady (např. oprava či výměna radiátoru) nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vada neodstranitelná a stavbu z tohoto důvodu nelze řádně užívat obvyklým způsobem, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny nebo opět požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny (§ 1923).

3) NOZ přinesl významnou změnu – kupující může uplatnit skryté vady ve lhůtě 5 let od nabytí nemovitosti (§ 2129 odst. 2) oproti předchozím 6 měsícům.

Jak reagovat, pokud se na Vás kupující obrátí s tím, že našel skrytou vadu na nemovitosti a neví, jak má dál postupovat?

Lze doporučit tyto kroky:

1) vadu důkladně zdokumentovat, nafotit, případně nechat posoudit nestranným odborníkem či znalcem
(kupující má povinnost prokázat, že reklamace se týká skryté vady, která nebyla v okamžiku koupě patrná a není výsledkem nesprávného užívání, údržby či běžného opotřebení).

2) vadu je pak nutné písemně oznámit prodávajícímu osobním doručením oproti podpisu nebo zasláním doporučeného dopisu s dodejkou a současně oznámit požadované odstranění vady
(kupující musí při případném sporu doložit, že vady prodávajícímu oznámil).

3) nebude-li prodávající ochoten sjednat nápravu dobrovolně, může se kupující obrátit na soud.

Komentáře