fbpx

Poškodil Vám nájemce byt? Může pronajímatel po nájemci požadovat sjednání pojištění?

Kromě neplacení řádného nájemného, je další nejčastější obava pronajímatele strach, že během trvání nájmu bude byt nebo nějaké vybavení poškozeno. Velice často tedy pronajímatelé po nájemci požadují, aby si sjednal pojištění pro případné škody v bytě. Může pronajímatel sjednání pojištění vůbec požadovat? A jaký druh pojištění zvolit?

V dnešní době se v nájemních smlouvách předkládaných nájemcům, dost často objevuje ustanovení, podle kterého je nájemce povinen sjednat si pojištění pro případné škody v nájemním bytě. Podle některých vyjádření právníků, může být nájemci taková povinnost uložena. „Nejedná se totiž o nepřiměřenou povinnost“. Sjednání takového pojištění je i v zájmu nájemce. Před sjednáním takového pojištění, ale doporučuji s pronajímatelem dohodnout co všechno bude toto pojištění krýt. K zamyšlení je otázka, jestli není výhodnější, když si pojistnou smlouvu uzavře přímo pronajímatel a zohlední náklady na ni ve výši nájemného.

Pokud by pojištění zařizoval pronajímatel, může jej sjednat tak, že sám jako pojistník platí pojistné a nájemce je pojištěným. Nebo může být pojištěným přímo pronajímatel, přičemž případně vzniklou škodu uhradí pojišťovna jemu.

Nejčastější požadavek pronajímatelů ohledně pojištění bytu, uváděný v nájemních smlouvách, představuje takzvaná pojistka na blbost, tedy pojištění občanské odpovědnosti konkrétní osoby. Ta se vztahuje na případy, kdy občan nechtěně způsobí škodu na cizím majetku nebo na zdraví. Zde je však nutné dávat velký pozor na to, zda se vůbec vztahuje na škody vzniklé v nájemním bytě. Je také dobré vědět, zda pojistný limit stačí na pokrytí případné škody.

U každé pojistné smlouvy je tedy třeba si důkladně prostudovat pojistné podmínky. Především na situace, které nejsou pojištěním kryty. Je jasné, že pojistka se nevztahuje na nájemcem úmyslně způsobenou škodu, tu je povinen uhradit sám.

Komentáře