fbpx

Jak je to s daní z nemovitých věcí ?

Hezký den,

 

každoročně je konec května neodmyslitelně spojen s povinností zaplatit daň z nemovitosti. Na rozdíl od ostatních daní se tato platí dopředu. Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna příslušného zdaňovacího období (kalendářního roku) a v případě, že nedošlo ke změně okolností, stačí ho podat pouze jednou.

Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v příslušném zdaňovacím období nemovitost prodali, ale v daném kraji jim ještě nějaká nemovitost zbyla. 

Ti prodávající, kteří v příslušném zdaňovacím období nemovitost prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu.  

– daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1. příslušného zdaňovacího období 

 za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost. 

– poplatník, který má aktivní datovou schránku je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím (pokuta za porušení je bez výjimky 2.000 Kč). 

 penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos lze bez sankce podat DP ještě 7.2.) a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300.000 Kč). Pokuta se nepředepíše, pokud nepřekročí 200 Kč. 

 daň je splatná 31.5., pokud je vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se musí uhradit do 31.5., druhá do 30.11. 

 daň nižší než 30 Kč se nehradí s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a je vždy v minimální výši 50 Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší). 

 den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet, není-li uhrazeno, od pátého dne po splatnosti (31.5.) nabíhají poplatníkovi úroky z prodlení, které jsou v současnosti 14,05 %. Nepřesáhnou-li 200 Kč, nepředepisují se. 

– daň je možné uhradit prostřednictvím SIPO, oznámení o tom musí poplatník doručit na příslušný finanční úřad do 31.1. 

– finanční úřad zasílá na adresu poplatníka složenku s údaji pro placení platbě, od letošního roku může poplatník požádat o zaslání informací e-mailem. Písemnou žádost musí doručit do 15.3.2017 na příslušný finanční úřad.

Komentáře