fbpx

Smlouva o koupi bytu 1. část Na co si dát pozor a co zkontrolovat.

Podpis kupní smlouvy na nemovitost je jedním z nejdůležitějších kroků ve vašem životě. Pravidlo dvakrát měř, jednou řež je zde víc než na místě. Smlouvu nikdy nepodepisujte hned. V klidu domova ji prostudujte a nebojte se připomínkovat. Jedná se přece o vaši životní investici.

Co všechno je potřeba překontrolovat? Při kontrole smlouvy byste neměli opomenout hned několik věcí. Zaměřte se na to, kdo je výlučným vlastníkem nemovitosti. Prostudujte list vlastnictví. Prodávající uvedený ve smlouvě by se měl shodovat s tím, kdo je uveden v katastru nemovitostí. To ale nestačí. Začněte se vyptávat. Může se totiž stát, že prodávající, který je v katastru uveden samostatně, nabyl nemovitost za trvání manželství, a majetek je tak součástí společného jmění manželů. V takovém případě musí s prodejem souhlasit oba. Ujistěte se také, že se v bytě nenachází rodinná domácnost manželů. Pokud s prodejem jeden s manželů nesouhlasí, ale k převodu přesto dojde, je celá transakce napadnutelná a může se stát, že budete muset byt vrátit.

Následně se změřte na to, co je popsáno jako předmět převodu. V kupní smlouvě musí být jasně specifikováno, o jakou nemovitost se jedná. Zde by neměla chybět ani prohlášení prodávajícího o bezvadnosti nemovitosti. V praxi to znamená, že se prodávající zaváže, že na nemovitosti neváznou žádné právní vady, jako jsou exekuce, dluhy, zástavní právo, nebo jiná práva omezující vlastnictví. Pokud tato prohlášení ve smlouvě chybí, rozhodně ji nepodepisujte. Bez nich totiž nemáte v ruce v podstatě žádnou zbraň.

 

Komentáře