fbpx

Smlouva o koupi bytu 2. část Na co si dát pozor a co zkontrolovat.

Je uvedená kupní cena správně? Specifikace kupní ceny má své náležitosti. Nestačí jen uvést částku, kterou prodávající kupujícímu zaplatí.  Jasně musíte specifikovat, zda je rezervační záloha součástí kupní ceny, jakou část budete hradit z vlastních zdrojů a jaká část bude hrazena hypotečním úvěrem. Pozor dejte, když si kupujete byt i s vybavením. Částka za vybavení by měla být vždy uvedena zvlášť. Jinak totiž nelze z kupní smlouvy vyčíst, jaká je reálná cena za nemovitost. To by pak mohl být důvod pro katastr nemovitostí, proč převod nezapsat. A další problém by mohl nastat na finančním úřadě, respektive při výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí.

Kdy dostane prodávající peníze? Na výplatě kupní ceny byste se měli dohodnout už při podpisu rezervační smlouvy. Ujistěte se, že je tato dohoda jasně zakotvená v kupní smlouvě a že se údaje o výplatě peněz shodují se smlouvou o úschově.

Sankce a odstoupení od smlouvy. Pro bezpečnost vás i prodávajícího je potřeba popsat všechny možné varianty, které by mohly nastat. Do smlouvy napište, jak budete řešit, když katastr zamítne návrh na vklad, případně vás vyzve k doplnění návrhu. Určete si také sankce za nedodržení podmínek – prodlení zaplacení, nebo ne úhrada kupní ceny na vaší straně, nepravdivá prohlášení, nebo prodlení s předáním nemovitosti na straně prodávajícího. Nezapomeňte ale,  že sankce by měly být oboustranné a vyrovnané.

Termín předání nemovitosti. V kupní smlouvě by neměl chybět ani termín předání nemovitosti. Není pravda, že nemovitost je prodávající povinen předat, až když obdrží peníze. Vždy záleží na dohodě. Pokud je celá kupní cena po podpisu kupní smlouvy složena do úschovy, nemusí mít prodávající strach, že přijde o nemovitost i o peníze.

Hodnoty nemovitostí bývají často vysoké, a proto důrazně nedoporučuji riskovat se vzory kupních smluv na nemovitosti. Pokud podceníte právní detaily nebo podmínky v převodní kupní smlouvě na nemovitost, můžete přijít o nemovitosti či o peníze, a to nejen před samotným vkladem do katastru, ale případně i delší dobu po tom, co řádně vklad do katastru byl realizován.

 

Komentáře