fbpx

Trvalý pobyt neoprávněných osob – může to být problém?

Trvalý pobyt je jedním z identifikujících znaků občana, které jsou evidovány v registru obyvatel. Ve většině případů také slouží jako doručovací adresa a důležitý je i pro jednání s úřady.

Častou obavou kupujících je, že v kupovaných nemovitostech budou mít hlášeny trvalý pobyt třetí osoby (bývalý nájemce či vlastník) a v souvislosti s tím mohou vzniknout potíže. 

Ve většině případů zásadní problémy nenastanou, ale mohou vás obtěžovat poštovní zásilky nebo návštěvy exekutora a s tím spojené vysvětlování, že hlášená osoba se na adrese nezdržuje, nemá zde žádný majetek a ani nemá žádné užívací právo k nemovitosti. 

Podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel je údaj o trvalém pobytu pouze údajem evidenčním a nezakládá žádné právo k bytu ani k domu (§ 10, odst. 2). Vlastník objektu může požádat příslušnou ohlašovnu v místě umístnění nemovitosti o informaci o osobách hlášených na adrese nemovitosti (§ 10, odst. 8) a následně i o zrušení trvalého pobytu neoprávněné osoby (§ 12, odst. 2). V takovém případě je potřeba prokázat, že neexistuje užívací právo. To lze například kupní smlouvou o převodu nemovitosti, čestným prohlášením apod.  

Při koupi nemovitosti je proto dobré do kupních smluv doplnit závazek prodávajícího, aby k určitému datu nebyly v nemovitostech hlášeny v registru obyvatel ČR k trvalému pobytu žádné jemu známé neoprávněné osoby ani zde nebylo vedeno v příslušných registrech sídlo či místo podnikání žádné jemu známé neoprávněné právnické či fyzické osoby. 

Pro případ nedodržení sjednaného termínu nebo porušení závazku mít dojednanou smluvní pokutu.

Komentáře